SJÆLENES OPVÅGNEN

SJÆLENES OPVÅGNEN, det fjerde og sidste af Rudolf Steiners mysteriedramaer, er nu blevet oversat og trykt i 100 arbejdsmanuskripter, og de studiekredsagtige læseprøver vil derfor begynde til efteråret 2020. 

Vi mødes hver tirsdag kl. 19.00 på Michael Skolen, Stokholtbuen 25, 2730 Herlev. 1. gang tirsdag d. 1. september 2020

Ligesom de tidligere dramaer, Indvielsens Port, Sjælens Prøvelse og Tærskelens Vogter, indeholder også dette dramas navn, Sjælenes Opvågnen, en beskrivelse af det, som læseren eller tilskueren, og ikke mindst medspilleren, vil kunne opleve selv, ved at studere det nærmere. 

Sjælenes Opvågnen er det mest omfattende af mysterie-dramaerne med 34 roller og 49 medvirkende hvis vi skal undgå dobbeltfunktioner, og en spilletid på ca. 220 minutter uden pauserne, så der bliver brug for mange nye medlemmer af vores trup. 

Der kræves ikke forkundskaber men en oprigtig interesse for indholdet og for åndsvidenskaben.

Klaus Barfod