SJÆLENES OPVÅGNEN

SJÆLENES OPVÅGNEN, det fjerde og sidste af Rudolf Steiners mysteriedramaer, er nu blevet oversat og trykt i 100 arbejdsmanuskripter, og de studiekredsagtige læseprøver vil derfor begynde til efteråret 2020. 

Vi mødes hver tirsdag kl. 19.00 på Michael Skolen, Stokholtbuen 25, 2730 Herlev. 1. gang tirsdag d. 1. september 2020

Ligesom de tidligere dramaer, Indvielsens Port, Sjælens Prøvelse og Tærskelens Vogter, indeholder også dette dramas navn, Sjælenes Opvågnen, en beskrivelse af det, som læseren eller tilskueren, og ikke mindst medspilleren, vil kunne opleve selv, ved at studere det nærmere. 

Sjælenes Opvågnen er det mest omfattende af mysterie-dramaerne med 34 roller og 49 medvirkende hvis vi skal undgå dobbeltfunktioner, og en spilletid på ca. 220 minutter uden pauserne, så der bliver brug for mange nye medlemmer af vores trup. 

Der kræves ikke forkundskaber men en oprigtig interesse for indholdet og for åndsvidenskaben.

Klaus Barfod

De fire Mysteriedramaer

I årene lige før første verdenskrig skrev Rudolf Steiner de fire mysteriedramaer, som blev opført umiddelbart efter, at de var skrevet ned i 1910, 1911, 1912 og 1913.

Det er meget omfattende og betydningsfyldte dramaer, der søger at skildre den indre udvikling, som en gruppe af mennesker må gennemgå, for at kunne nå frem til at gøre selvstændige iagttagelser i den åndelige verden.

Tærskelens Vogter er det tredie mysteriedrama, og det blev i sin tid, i 1912, opført i forlængelse Indvielsens Port og Sjælens Prøvelse. Publikum var således forberedt, ved først at have udviklet forståelse for den åndelige verden reelle eksistens og derefter en accept af de sjælelige prøvelser, der må møde den åndeligt søgende på hans eller hendes åndelige udviklingsvej.

Det 3. drama Tærskelens Vogter, viser de fuldstændig kompromisløse fordringer, som mennesket udsætter sig for ved passagen over tærskelen til det egentlige åndelige virksomheds område.

Målet med disse dramaer er ikke blot at opnå en intellektuel, en forstandsmæssige viden om åndsvidenskaben, men at fremkalde en følelsesmæssig, en sjælelig, oplevelse af ånden.

”Tærskelens Vogter” er helt bestemt det mysteriedrama, der er mest aktuelt for nutidsmennesket, men det vil være vanskeligt at få et tilfredsstillende udbytte af opførelsen, hvis man kommer ganske uforberedt. Derfor tilbydes der introduktionsforedrag i det omfang der viser sig interesse for det.

Se opslag om foredrag her på hjemmesiden: www.mysteriedramatruppen.dk

eller besøg os på facebook.com/Mysteriedrama

Øveaften

Tærskelens vogter

Fra en af vores øveaftener i 2019, hvor der blev øvet intens med scenerne i Tærskelens Vogter.

Gennem mange år har teknikeren Strader forgæves forsøgt at få hold på den åndelige verden ved hjælp af eksakt tænkning. Først hos Theodora, der er seerske, møder han et menneske med umiddelbar adgang til det åndelige, og det styrker hans tiltro på åndens verden:

Du var mit lys i sjælemørket; 
om åndens verden talte du så klart, 
at al min tvivl forsvandt