Rudolf Steiner og Mysteriedramaer

“Det kunstneriske billede er mere spirituelt end det realistiske begreb. Det er også levende og dræber ikke det åndelige i sjælen, således som intellektualismen gør det”. – Rudolf Steiner (Mit Levnedsløb).

Rudolf Steiner skabte de fire Mysteriedramaer til de årlige teosofiske kongresser, der fandt sted i perioden 1910-1913 i München.
Allerede fra 1907 sørgede Rudolf Steiner for at der blev spillet et drama som kunstneriske indslag til kongresserne. Det hellige drama fra Eleusis og Lucifers Børn som er to mysteriespil af den franske dramatiker Eduard Schuré, blev den første forbindelse mellem kunst og åndsvidenskab, som var så vigtig for Rudolf Steiner.

“I kongressens program blev der indføjet en kunstnerisk opvisning. Marie von Sivers havde allerede oversat Schurés rekonstruktion af det eleusinske drama. Jeg tilrettelagde det sprogligt med henblik på en opførelse. Dette drama indføjede vi i programmet. Der var hermed skabt en tilknytning til det gamle mysterievæsen, omend i en nok så svag form – men, hvad der var hovedsagen: Kongressen rummede noget kunstnerisk, som pegede på vor vilje til i fremtiden ikke at lade det spirituelle i selskabet mangle det kunstneriske islæt” (Rudolf Steiner: Mit Levnedsløb).

De fire Mysteriedramaer
I forbindelse med årskongressen i 1910 skrev Rudolf Steiner selv et drama, der fik navnet Indvielsens Port – Et Rosenkreuzermysterium. Med dette stykke som han ofte sad og skrev om natten og øvede replikkerne med skuespillerene dagen efter, skulle de okkulte sandheder i fornyet form.
Hvert år frem til 1913 skrev Rudolf Steiner et nyt drama, som blev opført ved den årlige kongres i Det Teosofiske Selskab. Et femte drama var også tiltænkt i 1914, men det blev forhindret pga. udbruddet af 1. verdenskrig.

Den Teosofiske kongres i München, 1907