De fire Mysteriedramaer

I årene lige før første verdenskrig skrev Rudolf Steiner de fire mysteriedramaer, som blev opført umiddelbart efter, at de var skrevet ned i 1910, 1911, 1912 og 1913.

Det er meget omfattende og betydningsfyldte dramaer, der søger at skildre den indre udvikling, som en gruppe af mennesker må gennemgå, for at kunne nå frem til at gøre selvstændige iagttagelser i den åndelige verden.

Tærskelens Vogter er det tredie mysteriedrama, og det blev i sin tid, i 1912, opført i forlængelse Indvielsens Port og Sjælens Prøvelse. Publikum var således forberedt, ved først at have udviklet forståelse for den åndelige verden reelle eksistens og derefter en accept af de sjælelige prøvelser, der må møde den åndeligt søgende på hans eller hendes åndelige udviklingsvej.

Det 3. drama Tærskelens Vogter, viser de fuldstændig kompromisløse fordringer, som mennesket udsætter sig for ved passagen over tærskelen til det egentlige åndelige virksomheds område.

Målet med disse dramaer er ikke blot at opnå en intellektuel, en forstandsmæssige viden om åndsvidenskaben, men at fremkalde en følelsesmæssig, en sjælelig, oplevelse af ånden.

”Tærskelens Vogter” er helt bestemt det mysteriedrama, der er mest aktuelt for nutidsmennesket, men det vil være vanskeligt at få et tilfredsstillende udbytte af opførelsen, hvis man kommer ganske uforberedt. Derfor tilbydes der introduktionsforedrag i det omfang der viser sig interesse for det.

Se opslag om foredrag her på hjemmesiden: www.mysteriedramatruppen.dk

eller besøg os på facebook.com/Mysteriedrama