Tærskelens Vogter

Resumé

Første billede
Vi befinder os foran porten til et tempel for Rosenkreutzer-ordenen. 12 mennesker er samlet foran templet. Ingeniøren Strader og den klarsynede landmand Felix Balde er også tilstede. De er alle blevet inviteret af ordensbrødrene. Anledningen er at den tidligere kunstmaler Johannes Thomasius har skrevet en filosofisk bog, der med videnskabens klarhed viser vejen til mystikkens rige. Dette ser brødrene som et tegn på at de skal åbne deres tempelvisdom for offentligtheden og knytte mennesker fra det almindelige liv til deres orden.

Andet billede
På tærskelen til templet står Thomasius. De øverste ordensbrødre modtager ham og opfordrer ham til at knytte sig til ordenen, for at hans filosofiske værk derved kan blive til gavn for menneskeheden.
Tilstede er også Thomasius´ mangeårige veninde, Maria, en hengiven elev af den åndelige lærer, Benedictus samt Felix Balde og Strader.
Men Thomasius afviser at forene sig med Rosenkreutzerne af den grund. Han ser sig endnu ikke tilstrækkeligt moralsk lutret til at hans værk kan blive optaget af et esoterisk forbund. Det vil kun skade Rosenkreutzertemplet.

Tredje billede
Lucifers rige. Maria er trådt ind i dette rige for at befri Thomasius fra Lucifers magt. Her møder hun først historieprofessoren, Capesius, som, efter at have mødt åndsvidenskaben, kun ønsker at at opholde sig i den åndelige verden. Den åndelige lærer Benedictus viser sig og støtter Maria i hendes modstand mod Lucifer.
Thomasius hvis dobbeltgænger klæber til ham, kommer tilsyne. Lucifer formår at tvinge Theodora, en seerske, ind sit rige og fremkalde dobbeltgængerens begærlighed efter hende.

Fjerde billede
Hjemme hos ingeniør Strader og seersken Theodora. De har været gift i syv og er begge lykkelige i ægteskabet. Men Theodora føler nu at en fremmed magt trænger sig sjæleligt ind på hende. Gennem sine klarsynsevner kan hun se at det er Thomasius, der med sit kraftige begær brænder inde i hendes sjæl.

Femte billede
Ude hos landmanden, Felix Balde og hans hustru, Felicia Balde. Theodora er død, og Strader er kommet for at søge trøst hos familien Balde. Tilstede er også Capesius, men han befinder sig i en drømmeagtig bevidsthed. Nu skuer han i ånden at Thomasius er skyld i Theodoras pludselige død. Strader bliver oprørt. Men i en åndelig skikkelse viser Theodora sig for at bekræfte at Capesius har ret, og siger at Strader ikke må vende sig fra Thomasius.

Sjette billede
I åndelandet. Capesius når med Marias og Benedictus´ hjælp evne til at skue Lucifer og Ahriman i billedform og indser derved det sande forhold mellem tænkning og åndens væsen.

Syvende billede
Thomasius er sammen med Maria trængt frem til porten til åndelandet, hvor de møder Tærskelens Vogter. Thomasius vil med Marias hjælp søge at nå forbi tærskelen til den åndelige verden for at finde Theodora. I et syn skuer Thomasius en vis gammel mand fra en tidligere kultur. I denne mand tror Thomasius at se en tidligere inkarnation af Theodora.

Ottende billede
I Ahrimans dunkle rige henter ordensbrødrene hovedparten af inspirationerne til deres åndelige ledelse af samfundet. Strader søger her indsigt i menneskets sjæleliv, men finder kun et modbillede af sig selv. De tolv personer fra første scene vandrer alle ubevidste gennem Ahrimans rige, som ser igennem deres overfladiske åndelige stræben.
Thomasius og Maria stiger ned til Ahriman. Tærskelens Vogter kommer også til syne og viser Thomasius hans virkelige selv.

Niende billede
I den frie natur mødes Capesius og Strader med Benedictus, som hjælper dem med at bearbejde deres oversanselige erfaringer i Lucifers og Ahrimans rige. Maria dukker op med Thomasius, der har indset dobbeltheden i sit væsen, og hun viser ham at mod er nødvendigt for at betræde åndens land.

Tiende billede
Dramaets sidste billede finder sted i Rosenkreutzerordenens temple. Thomasius, Strader og Capesius er kommet, og de bliver indsat som øverste ordensbrødre. Maria kommer sammen med Felicia og Felix Balde for gennem Kristusimpulsen at gøre liv og kærlighed i templet.