Nyheder

Sjælenes Opvågnen

Sjælenes Opvågnen, det fjerde og sidste af Rudolf Steiners mysteriedramaer, er vi nu fuld gang med at øve. Ligesom de tidligere dramaer, Indvielsens PortSjælenes Prøvelser og Tærskelens Vogter, indeholder også dette dramas navn, Sjælenes Opvågnen, en beskrivelse af det, som læseren eller tilskueren, og ikke mindst medspilleren, vil kunne opleve selv, ved at studere det nærmere.

Sjælenes Opvågnen er det mest omfattende af mysteriedramaerne med 34 roller