SJÆLENES OPVÅGNEN

SJÆLENES OPVÅGNEN, det fjerde og sidste af Rudolf Steiners mysteriedramaer, er nu igang med at blive øvet intenst. Vi har premiere til efteråret

Ligesom de tidligere dramaer, Indvielsens Port, Sjælens Prøvelse og Tærskelens Vogter, indeholder også dette dramas navn, Sjælenes Opvågnen, en beskrivelse af det, som læseren eller tilskueren, og ikke mindst medspilleren, vil kunne opleve selv, ved at studere det nærmere. 

Sjælenes Opvågnen er det mest omfattende af mysterie-dramaerne med 34 roller.