Øveaften

Tærskelens vogter

Fra en af vores øveaftener i 2019, hvor der blev øvet intens med scenerne i Tærskelens Vogter.

Gennem mange år har teknikeren Strader forgæves forsøgt at få hold på den åndelige verden ved hjælp af eksakt tænkning. Først hos Theodora, der er seerske, møder han et menneske med umiddelbar adgang til det åndelige, og det styrker hans tiltro på åndens verden:

Du var mit lys i sjælemørket; 
om åndens verden talte du så klart, 
at al min tvivl forsvandt